Kurera Puppy Anenge maviri nemwedzi miviri (masvondo gumi nemaviri) Spencer iyo Pit Bull

Zuva muhupenyu naSpencer iyo American Pit Bull Terrier puppy. Svondo rechitatu raSpencer-masvondo gumi nemaviri, mapaundi makumi maviri nemana, 14 inches kubva pasi kusvika pakakwirira pemapfudzi (anowoma).

Mboro yebhuruu-mhino Pit Bull Terrier puppy yakagara muhuswa uye iye akatarisa kumberi. Mwana wacho ane maziso ebhuruu uye rimwe ganda.

Inenge 2 1/2 yemwedzi.

Rongedza Kufamba

Vakadzi vatatu vari kutungamira imbwa nhanhatu pakufamba vachidzika nekongiri nzira pasi peimba yekunze kwenzvimbo yekutengesa.

Musiyano wakadii unokwanisa kuitwa nemazuva mashoma. Pamasvondo gumi nerimwe Spencer aigona kungoita kota kusvika hafu yenzira pakufamba kwedu. Aizofamba chikamu chakanaka panzira ipapo aifanira kutakurwa. Mwana wacho aigona kuneta. Vhiki rino ndakafunga kuunza ngoro yekumuisa kana achinge abuda kunze, nekuti arikurema uye kunze kuchipisa. Haungazvizive here, iyo imwe nguva yandinounza ngoro iyo mwana anokwanisa kufamba iyo hora nehafu. Akafamba aine chivimbo zvakanyanya uye hunhu hwake nedzimwe imbwa hwakavandudzika sezvo iye asina kuyedza kunanzva miromo yavo kana kutamba vachiri kutungamira zvakanyanya sezvaakamboita. Spence aive azere nesimba uye kwaive kufamba kwake kwechipiri kwezuva! Mushure mekufamba kwechipiri, zvakadaro aive aneta.

Vakadzi vatatu vari kurega imbwa nhanhatu dzichitamba mumurwi wechando. Kune imbwa mbiri mumurwi wechando uye imbwa mbiri padivi payo.

Yapfuura madhigirii makumi mapfumbamwe kunze uye isu tinofamba tichienda kune yechando rink kuti tione kana vaine chero 'chando' kunze kwekuchenesa rink yavo. Chokwadi, vanozviita uye imbwa dzinochida! Kunyanya Tia weNorway Elkhound ! Imbwa dzinowana uye dzinorasikirwa nekupisa kuburikidza nemakumbo avo. Kufamba muchando kwakanyatsodzitonhodza.

Kupaza imba

Spate's crate anga achiri akaoma, zvisinei akazoita tsaona imwe mumba uye yaive mhosva yangu nekusamuburitsa kunodongorera. Isu tanga tangomutora kuti tiende nemota. Tichisvika kumba tese takapinda mumba. Ndakakanganwa kufamba naye sezvo ndainge ndave kumujairira zvekusangopinda mumba. Spence akadonhedza paimba yekutandarira pasi. Ndinofanira kuona kuti handitorerwi kufambira mberi kwake kukuru.Puppy Mischief

Vhara kumusoro - Gomba rakacherwa mukona yemubhedha wembwa nekuzadza kwariri.

Spence, isu hatitsvage makona kunze kwemibhedha yembwa!

Vhara kumusoro - Gomba rakacherwa mukona yemubhedha wembwa. Kune zvidimbu zvechena zvakaputira zvakapoteredza mubhedha wembwa.

Mazuva mashoma gare gare ... Spencer, iko kufunga kwangu here kana kuti iro gomba rakati kurei? Kunyanya sezvo ini ndanga ndachenesa zvese zvemubhedha zvidimbu uye izvozvi zvadzoka.

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kufamba kupfuura murwi we shiri poop pane yakasviba pamusoro.

Spence, huya pano. Ndinoda mbwanana yangu yemangwanani mweya unofema. Hei, urikunanzva chii? Yuck! Shiri tsvina. Kwete, kanganwa. Spencer-pup usatombozama uye kunanzva chirebvu changu mangwanani ano. Enda unogeza muromo wako kunze mundiro yemvura.Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kufamba pamusoro pehuswa uye kupinda mumumvuri pasi petrampoline.

Nhai Spence, chii chawakangowana mumakwenzi iwayo. Datya rakafa! Ndinokutendai kune katsi dzose. Spence, donhedza! Haugoni kutsenga matatya akafa. Zvinongoita kunge zvisiri izvo.

dema lab rakasanganiswa negoridhe retriever
Vhara kumusoro - Kumusoro pasi kwekutarisa kwebhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kunanzva murwi wevhu muhuswa.

Spence, mira kudya tsvina iya yebhiza !!! Uri kuvharidzira mweya wangu wembwanana !!! Chii chiri newe uye poop zvakadaro? !!!

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kufamba yakananga kune bhutsu ine masokisi mukati mayo pavheranda rebwe.

Ndakaisa bhutsu dzangu panze pavheranda kuti ndigadzirire kufamba musango. Iyo svutugadzike yembwanana yakabata imwe yemasokisi angu ndokumhanya nayo! Spence airatidza kudada nezvake nekuwana sokisi. 'Hei! Donhedza!!'

Munhu akabata bhonzo muruoko rwake padyo nemhino yembwa chena.

Kunze kwekufamba. Spence, chii chiri mumuromo mako?! Donhedza izvo. Ipfupa rerumwe rudzi uye mukomana ndinoshuva dai ndisina kusarudza kuinhuwidza! Tundra iyo Great Pyrenees inouya pamusoro pekunhuwa. Kwete, Tundra, haugone kuva nayo. YUCK! Chii chiri newe imbwa nezvinhu zviri kuora?

Bruno anoda kutamba naSpence uye Spence anoda kutamba naBruno!

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy uye brown brown brindle Boxer vari kurara pamativi avo uye vachitamba vachisundira mumwe kune mumwe pamubhedha wembwa pavheranda redombo nematoyi embwa akavatenderedza.

Zvinoita sekunge Bruno naSpencer vanotamba zvakanyanya zuva nezuva.

Swedera kumusoro - Ziso rebhuruu, bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kurara nemusana wayo mumunda uye brown brown brindle Boxer iri kuruma musoro wembwanana.

Bruno anofarira kuisa musoro waSpence mumuromo wake.

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kuruma pane brown brindle Boxer kunze muhuswa.

Spence inounza mbwanana muBruno.

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kutenderera yakatenderera kumusana uye mhiri kubva kwaari brown brown brindle Boxer ari kutamba achitarisa pasi kwaari.

Bruno, ndinonzwa kuti Spence ari kukupa kumhanya kwemari yako kana akura.

Kupaza imba

Na2: 00 a.m. Spence akakwenya kabhokisi kake. Pandakavhura crate yake akabuda ndokunwa mvura, ndokuzonditevera panze ndokuchovha. Paakapinda akananga kumubhedha wembwa mumba yekutandarira. Ndakamutungamira kuenda ku crate yake. Spence akafunga kuti aisada kuvamo. Pandakaenda akakwakuka. Ndakatora imwe yemubhedha wembwa ndokuiisa padivi pekrate yake ndokuudza Bruno kuti arare ipapo. Spence paakakweshwa zvakare ndakamugadzirisa 'aattt.' Mushure mekugadziriswa katatu akazorora ndokudzokera kunorara.

Chimiro pane Off-Leash Inofamba

Pakufamba-neash kunofamba ini ndinogara ndichigadzira Bruno chitsitsinho mukutanga kwekufamba, padhuze kana kumashure kwangu kusvikira ndasarudza kumuendesa. Haisi nguva dzose panguva imwechete mukufamba apo ini pandino mupa rairo yekuti 'aiwane' zvinoreva kuti anobvumidzwa kuenda nekushandisa mhuno yake kutsvaga chero chingangove chiri kunze uko musango. Spencer aisakwanisa kuramba achifambirana naBruno uye iye ega anga achimhanya zvishoma achiyedza kuona kuti Bruno anga achadii uye pakazodzoka Bruno anga achidonha achiteedzana nepakeji yacho yese. NaSpencer yakawedzera kuvimba uye nesimba yaive zvino nguva yekutungamira mwana uye kumudzidzisa 'Kudzoka' zvinoreva kuti isu tapedza kuvhima kwakatenderedza, uye 'Kuiwana' zvinoreva kuti unogona kuvhima. Spence akanhonga izvi nekukurumidza. Nguva dzinoverengeka ndaifanira kusvika pasi ndokubata chipfuva chake kuti ndiwane kuti adzokere mumutsara kumashure kwangu, kusiyana nekamberi kumberi, uye akapindura zvakanaka kwazvo.

Kupa chimiro kunyangwe pakufamba-neash kunofamba kunochengetedza imbwa simba repfungwa rakadhonzwa sezvo zvinoda kurairwa kwakawanda kumisa kuvhima kwakatenderedza uye kudzokera pakutevera. Isu tinoita izvi nekudzima kakati wandei panguva yekufamba, kubva pakuvhima kusvika kutsitsinho, kuvhima kusvika kutsitsinho. Ivo vanodzoka kwete chete vakaneta panyama asi nepfungwa zvakare.

Dai ndaizobvumira Spencer kuti atende kuti anogona kuita sarudzo panogona kunge paine avo ini, nevamwe vakatikomberedza, vatisingade. Naizvozvo zvakakosha kuti azvitarise semunhu anotevera, kwete seanosarudza.

Kudya Nguva

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier yakagara pane tiles pasi uye iye akatarisa mudenga. Across kubva kwaari kune brown brindle Boxer. Iye Boxer akatarisa kuruboshwe.

Ndakatanga kugadzirira kudya kwemangwanani kwaBruno naSpencer. Bruno akapinda mukicheni ndokuzvambarara. Spencer akabva apinda mukitchen ndokugara, akanditarisa. Ndichiri kusanganisa chikafu ndakanzwa Spence achichemerera. Pakarepo ndakacheuka ndikati 'Shhhh.' Spence akasvetuka, akavhunduka nekugadziriswa. Ndakange ndamuudza kuti ndaisabvumirana naye kukumbira apo ini ndaimugadzirira kudya kwemangwanani. Akagara zvine hunhu akamirira. Vateveri havakumbirise kubva kuvatungamiriri. Vanomirira zvine mutsindo nguva yavo yekudya.

Puppy Kuruma

Spencer anga akanaka kwazvo kwete mbwanana kuruma vanhu. Anotora mbwanana yake kuruma kuna Bruno pavanotamba uye Bruno anowana kurumwa kwake kwese kuSpence.

Tichiri kunze kwekufamba asi isu takamiswa naPit Bull anoyemura. Akatanga kupuruzira Spence uye achitamba nemuromo wake. Spencer akavhura muromo wake uye mukadzi uya akaisa zvigunwe mumuromo waSpencer uye Spence akatanga kutsenga pamaoko ake. Akamubata zvimwe ndokudzosera ruoko rwake mumuromo wake kuti amubvumidze kumuruma. Ini ndanga ndataura zvinonzwika, 'Spence, hapana imbwa inoruma' kuti uwane zano rekumira kuisa ruoko rwake mumuromo wake. Kufunga nezvazvo gare gare ndinoziva kuti ndinofanira kuve ndakananga uye nditaure kumunhu kuti asaise maoko avo padhuze nechiso chake saizvozvo, ndichimukurudzira kuti atsvage pavari. Inotevera nguva ini ndinenge ndave ndakagadzirira kubata iyo mhando yemamiriro ezvinhu. Ndakanga ndisati ndamboona kuti vanhu vanokurudzira imbwa kuti dzirume padziri.

Zvese zvinhu Nyowani

Bhuruu-mhino brindle Pit Bull Terrier puppy uye brown brindle Boxer vari kutarisa izvo zvinoonekwa parutivi rwemotokari.

Kunze kwekumwe kwekufamba kwedu kwemazuva ese, Spencer anoerekana amira. Akanga aona chimwe chinhu chaaida kuziva nezvacho. Ndakamira ndokumupa nguva yekunyorova muchinhu chisingazivikanwe chakamutarisa kumashure. Spencer anoitarisa kwenguva yakareba asati aenderera mberi.

catahoula ingwe imbwa lab musanganiswa

Bolting

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy yakagara pamusuwo uye kumashure kwake kune brown brindle Boxer aine muromo wake wakashama uye rurefu rurefu rurimi kunze.

Spencer anodzidza kuti nekuda kwekuti gonhi repamberi rakavhurika, haisi kukoka kuenda kunze. Isu tanga tichive nechokwadi chekuti vanhu vanopinda nekubuda pamusuwo pamberi pake saka tichimudzidzisa kuti asadaro bhaudhi kunze kwemukova kuri nyore. Anotora pairi nekukurumidza.

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy yakagara pamusuwo wakashama uye iye akatarisa kumusoro uye achinanzva rushava brindle rurimi rweBoxers.

'Nhai Bruno, urikuturika rurimi rwako kuti ndinanzve here ?? !!'

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy iri kufamba ichibuda kunze kwemusuwo uye kune brown brown brindle Boxer kumashure kwake.

Imbwa dzakanaka, yave nguva yekubuda. 'Uya.'

Basic Mirayiro

Spencer iyo Pit Bull inodzidza mirairo yekutanga kubva kuna Sara. Paw, gara, uya, mirira. Sara anoshuma kuti Spencer iri nyore kwazvo kudzidzisa hunyengeri kuna Bruno. Anotaridza kunyangwe pavhiki gumi nembiri zera iye akangwara kupfuura mukoma wake mukuru. Asi hapana zvinonetsa Bruno, munhu wese anokuda zvakangofanana! Kana Spence achidya kana kudyiswa zvinonaka uye munhu achinge achisangana nechikafu chake neimwe nzira, muswe uyu unenge uchizununguka. Unoda kugadzira Spence wag muswe wake? Bata chikafu chake. Iniwo handina kumboona imbwa ichitsenga chikafu chayo zvakanyanya. Spence, wakadzidza here kunakirwa nekuravira kwechikafu chako?

PaRodeo

Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy uye brown brown brindle Boxer vari kurara muhuswa uye ivo vari kutarisa kuyambuka mugwagwa kune vanhu nemabhiza.

Spencer anosvika pakuenda kune imwe rodeo kune vamwe vanhu / bhiza / imbwa kushamwaridzana. Akaita zvakanaka kwazvo, kunyangwe pakauya Jack Russell asina hunhu hwakanaka achifamba. Vaviri Bruno naSpence vaive vasimuka pakafamba imbwa, vachidhonza nekuvahukura. Ndakaudza vese Bruno naSpencer kuti vagare pasi ini ndikapa mirairo yekuti garai muisiye. Bruno naSpence vakasungirirwa pachigaro vane yavo leashes yakabatana kune mumwe nemumwe. Ini ndaisafanirwa kutora maleashes avo kune chero mhando yekuwedzera kururamisa. Vakangogara ipapo vakatarisa imbwa ichipfuura.

Vhara kumusoro - Bhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy uye brown brown brindle Boxer vari kurara muhuswa uye vese vari kutsenga imwechete nhubu iyi.

Bruno naSpencer vanogovana a tsvimbo .

Kumashure kwebhuruu-mhino Brindle Pit Bull Terrier puppy uye brown brindle Boxer vakatarisa kuruboshwe. Kumashure kune vanhu vakagara pamabhiza.

Ini ndaifanirwa kuita kuti Spence adonhedze matombo mashoma mumuromo make ndomugadzirisa paakaedza kudya zvakawanda. Aive achibata matombo sematoyi, achiedza kuasvetukira. Gare gare pandakafunga kuti ndaive nazvo mumusoro wake kusadya matombo ndaifanira kumisa vamwe vana vakafunga kumudyisa matombo. Ini zvakare ndaifanira kumisa vanhu kubva pakuisa maoko avo mumuromo wake, ndichifunga kuti zvainakidza kupfava kwaaiita nemaoko avo kana iye achitsenga pamusoro pavo. Ndakawana mhinduro shoma kuti yanga isiri kuvakuvadza sei uye ndaifanirwa kutsanangura kuti ini ndaidzidzisa imbwa. Ini zvakare ndaive nechokwadi chekuti Spence aisakwira pamakumbo emunhu pavakagara vachimupuruzira. Paws pasi paunokwazisa vanhu. Zvakare ndakaudzwa kuti havana basa nepup pamusoro pavo uye ini ndikatsanangura yaive tsika dzakanaka dzembwa chete. Spence aive nevana nevakuru vachimubata husiku hwese. Nehafu yechipiri yeiyo rodeo Spencer yakatsvairwa.

Kurara

Spence anga achimuka kwezuva rakatenderedza 6:30 mangwanani ega ega, achinzwa murume wangu achigadzirira basa. Yakanga iri weekend manje uye ndaida kuti Spence arare kwenguva refu. Akange ave pabhiza rodeo husiku hwese uye anga akarara kwehafu yechipiri yeredhiyo. Takasvika kumba akadya ndokudzokera kunorara. Takamumutsa ndokuenda naye kunofamba mumunda wembudzi tisati tarara. Hwaive husiku uye mbudzi dzakagadziriswa dzese uye hadzina kutitevera. Kung Fu Kitty akafamba nesu uye Spence aifanira kugadziriswa kanoverengeka nekuda kwekuda kudzinganisa kati.

Spence akamuka mu crate yake na4: 30 a.m. uye ndakamuburitsa kuti ndinodongorera. Kunze, pese paipfuura imwe kati yedu- uye paive nevane gumi kunze uko - airatidzika kunge ave kuda kuvadzingirira. Ini ndakamuvharira muviri nguva dzese uye aiita kunge anowana iwo meseji ekuti kudzinganisa katsi kwaive kwete-kwete. Spence akadzokera kunorara ndokurara kusvika 9:00 a.m. Imbwanana yakanaka.

Akapusa Bruno

Brindle brown brown akarara pasi mukati mekati imbwa iyo iri diki kwazvo kwaari pamusoro pebhuruu Winnie iro Pooh gumbeze.

Pane munhu akaona Bruno? Bruno, wakaenda kupi? Oo iwe uripo. Iwe wakapusa pup. Haisi yako crate futi. Iwe uri mukomana mukuru izvozvi uye haudi crate.

Kurera Puppy: Spencer iyo Pit Bull

 • Rutivi rwemberi kuruboshwe kwemutema nechena American Bully iyo yakagara pamubhedha webhuruu, musoro wayo wakarerekera kurudyi uye yakatarisa kumberi.
 • Rutivi rworudyi rworudyi rwegrey brindle ine chena Pit Bull Terrier iyo iri kutarisa kumberi uye igere pavheranda rebweKurera Puppy: Zuva muhupenyu naSpencer iyo Pit Bull puppy
 • Kunzwisisa Imbwa Maitiro
 • Pit Bull Imbwa: Unganidzwa Vintage Mifananidzo
 • Dzidziso Yemazuva ese
 • Iyo Nzira yeHupenyu
 • Boka Kuedza
 • Nei Imbwa Dzinofanira Kuva Vateveri
 • Zvinorevei kuva Anodzora?
 • Imbwa Dzinongoda Rudo
 • Vakasiyana Imbwa Temperaments
 • Imbwa Mutauro Mutauro
 • Kumisa Kurwa Pakati pePack yako
 • Imbwa Kudzidziswa vs. Imbwa Maitiro
 • Kurangwa vs. Kururamisa muImbwa
 • Uri kuseta imbwa yako kuti itadze?
 • Kushaikwa Kweyakazvarwa Imbwa Maitiro Ekuziva
 • Iyo Grouchy Imbwa
 • Kushanda neImbwa Inotya
 • Imbwa Yakare, Zvitsva Tricks
 • Kunzwisisa Imbwa Sense
 • Teerera kune imbwa
 • Imbwa Yemunhu
 • Projecting Chiremera
 • Imbwa Yangu Yakashungurudzwa
 • Kubudirira Kugamuchira Kununura Imbwa
 • Positive Reinforcement: Zvakwana here?
 • Imbwa Yevakuru uye iyo New Puppy
 • Sei Imbwa Yangu Ikaita Izvo?
 • Nzira chaiyo yekufamba Imbwa
 • Kufamba: Kupfuura Dzimwe Imbwa
 • Kuzivisa Imbwa
 • Imbwa uye Manzwiro Evanhu
 • Imbwa Dzinosarura?
 • Iyo Intuition yeImbwa
 • Kutaura Imbwa
 • Imbwa: Kutya Dutu uye Fireworks
 • Kupa Jobho Anobatsira Imbwa ine Nyaya
 • Kudzidzisa Imbwa Kuremekedza Vana
 • Akakodzera Munhu Kune Imbwa Kutaurirana
 • Rude Imbwa Varidzi
 • Canine Feeding Instincts
 • Vanhu kuImbwa Kwete-Kwete: Imbwa Yako
 • Munhu kuImbwa Kwete-Kwete's: Dzimwe Imbwa
 • FAQ Nezve Imbwa
 • Imbwa Diki vs. Pakati Pakati uye Huru Imbwa
 • Kuparadzanisa Kunetseka muImbwa
 • Dzakakura Maitiro muImbwa
 • Imbwa inozviisa pasi
 • Kuunza Kumba Mwana Mutsva Wevanhu
 • Kusvika paImbwa
 • Imbwa yepamusoro
 • Kugadzira uye Kuchengeta Alpha Position
 • Alpha Boot Musasa weMbwa
 • Kuchengetedza Furniture
 • Kumisa Imbwa Inosvetuka
 • Uchishandisa Hwevanhu Psychology pane Kusvetuka Imbwa
 • Imbwa Dzinodzingirira Motokari
 • Kudzidzisa Makorasi. Inofanira kushandiswa here?
 • Kupa uye Neutering Imbwa yako
 • Kuzviisa pasi Peeing
 • Iyo Alpha Imbwa
 • Ndiani Akanyanya Kujairana Kurwa, Imbwa dzeMurume kana dzeMukadzi?
 • Whelping: Puppy Nipple Kuchengetedza
 • Ichokwadi kuseri kweGomba Bhuru Terrier
 • Kuchengetedza Puppy Yako kubva kuKurwisa Kwembwa
 • Chaining Imbwa
 • SPCA Yakakwirira-Uraya pekugara
 • Rufu Rusingafungi, Imbwa Isina Kunzwisiswa
 • Zvinoshamisa Zvinogona Kuita Diki Hutungamiri
 • Kuchinja Kununura Imbwa
 • DNA Canine Inobereka Kuzivikanwa
 • Kurera Mwana wembwa
 • Kurera Alfa Puppy
 • Kurera Pakati Pakati penzira Puppy
 • Kusimudza Kuseri kweMutsara Puppy
 • Matanho ePuppy Kubudirira
 • Kuunza Crate Nyowani kune Mwana wembwa kana Imbwa
 • Puppy Temperament Bvunzo
 • Puppy Temperaments
 • Iyo Imbwa Kurwisa - Kunzwisisa yako Pack
 • Kunzwisisa mbwanana yako kana imbwa
 • Imbwa Inotiza!
 • Kufambidzana Imbwa yako
 • Ini Ndinofanira Kuwana Imbwa Yechipiri
 • Imbwa yako Isiri Kudzora?
 • Illusion Imbwa Yekudzidzisa Collar
 • Wepamusoro Imbwa Mifananidzo
 • Kupaza imba
 • Kudzidzisa Puppy yako kana Imbwa
 • Puppy Kuruma
 • Imbwa Matsi
 • Wakagadzirira Imbwa?
 • Vaberekesi vs. Vanonunura
 • Tsvaga iyo Yakakwana Imbwa
 • Yakabatwa muMutemo
 • Iyo Paki yeMbwa iri Pano!
 • Yakakurudzirwa Imbwa Mabhuku uye maDVD